Om

Vall-Hogrän-Mästerby Fiber Ekonomisk Förening

Det registrerade namnet på föreningen är Vall-Hogrän-Mästerby Fiber Ekonomisk Förening men går fr o m 2021 främst under namnet Vall fiber, eller VMH-fiber. I området ingår även Träkumla men vi har förgreningar i några grannsoknar: Björke, Atlingbo, Stenkumla, Västerhejde och Follingbo. Så totalt nio socknar och närmare 450 anslutningar.

Webben håller på att flyttas från vår tidigare plats. Historik över hur detta väldigt omfattande fibernät blev till och vilka eldsjälarna bakom kommer här framöver. :-)

Ledningsdragning Vall fiber