Välkommen till

Vall fiber!
Våra socknen-nät:
Vall, Hogrän, Mästerby och Träkumla
Med förgreningar i Björke, Atlingbo, Stenkumla, Västerhejde och Follingbo.
2022-07-28: Problem med SVT hos dig? Här är lösningen!
 1. Gå till kanal 1 och via TV-boxens fjärr, tryck Meny
 2. Markera Inställningar och tryck Ok
 3. Markera Kanaler och tryck Ok
 4. Tryck pil höger och tryck Ok på SVT lokalkanal
 5. Byt till det andra valet. Hade ni Öst så byt till Stockholm och tryck Ok.
 6. Tryck Meny två gånger så ni kommer tillbaks till tv

Hade ni Öst innan och vill ha kvar de som lokalkanal så byt tillbaks på samma sätt.


NYTT AVTAL MED TELIA - PRESSRELEASE
Avtal Gotland, (18 bredbandsföreningar i samverkan), har framförhandlat ett nytt gemensamt avtal med Telia om bredbandstjänster för sina medlemmar.
Alla föreningarna är landsbygdsföreningar som på detta sätt vill se till att deras bygd kan ligga i framkant och fortsätta att utvecklas. Föreningarna representerar ca 4 500 abonnenter/gotländska hushåll d v s ca 20–25 % av de gotländska hushållen.
 
Kort sammanfattat innebär avtalet, som är 10 årigt, att medlemmarna får:
 • 1000/1000 Mbit/sek (d v s ett Gigabitavtal)
 • Lägre pris än idag
 • Garantier för utbyggnad, teknik och kapacitet
 • Tre typer av avtal
 • Samt en hel del annat.
Hälsningar
Styrelsen
https://www.facebook.com/groups/192643501119889