Välkommen till

Vall fiber!
Våra socknen-nät:
Vall, Hogrän, Mästerby och Träkumla
Med förgreningar i Björke, Atlingbo, Stenkumla, Västerhejde och Follingbo.

2023-03-09:
Kallelse till ÅRSSTÄMMA måndag 27 mars kl 19.00 i Wall Hembygdsgård.
Det bjuds på kaffe ochsmörgåstårta.
Välkomna önskar styrelsen.


2023-01-30:
- En enklare presentation av tv boxen och dess installation har tagits fram: https://youtu.be/P7r7G0Vp3es 

NYTT AVTAL MED TELIA - PRESSRELEASE
Avtal Gotland, (18 bredbandsföreningar i samverkan), har framförhandlat ett nytt gemensamt avtal med Telia om bredbandstjänster för sina medlemmar.
Alla föreningarna är landsbygdsföreningar som på detta sätt vill se till att deras bygd kan ligga i framkant och fortsätta att utvecklas. Föreningarna representerar ca 4 500 abonnenter/gotländska hushåll d v s ca 20–25 % av de gotländska hushållen.
 
Kort sammanfattat innebär avtalet, som är 10 årigt, att medlemmarna får:
  • 1000/1000 Mbit/sek (d v s ett Gigabitavtal)
  • Lägre pris än idag
  • Garantier för utbyggnad, teknik och kapacitet
  • Tre typer av avtal, inkl öppet fiber
  • Samt en hel del annat.
Hälsningar
Styrelsen
https://www.facebook.com/groups/192643501119889