Välkommen till

Vall fiber!
Våra socknen-nät:
Vall, Hogrän, Mästerby och Träkumla
Med förgreningar i Björke, Atlingbo, Stenkumla, Västerhejde och Follingbo.
2022-12-29:
- Nu återstår endast ca 100 mediaomvandlare att montera. Vi räknar med att det blir klart under januari. Ca 120 husåll har redan rätt modell som ska behöva bytas.
- Vi har fått alla routrar och tv boxar. Dessa kommer börja delas ut inom kort. Vi åkterkommer med tid och plats. Ni som tänkt anlita hjälp med installation behöver boka den med Thomas (info@vallfiber.se). 
- En enklare presentation av tv boxen och dess installation har tagits fram: https://youtu.be/P7r7G0Vp3es 

2022-10-08: Montering av nya mediaomvandlare har påbörjats! Det är föreningens tekniker Thomas Lindgren som på uppdrag av Telia och Eltel utför bytet av ca 350 enheter. Ni kommer bli kontaktade för bokning av tid. (Mediaomvandlaren är där fibertråden går in. Behöver nyare modell för att klara den högre hastigheten vi får.)
NYTT AVTAL MED TELIA - PRESSRELEASE
Avtal Gotland, (18 bredbandsföreningar i samverkan), har framförhandlat ett nytt gemensamt avtal med Telia om bredbandstjänster för sina medlemmar.
Alla föreningarna är landsbygdsföreningar som på detta sätt vill se till att deras bygd kan ligga i framkant och fortsätta att utvecklas. Föreningarna representerar ca 4 500 abonnenter/gotländska hushåll d v s ca 20–25 % av de gotländska hushållen.
 
Kort sammanfattat innebär avtalet, som är 10 årigt, att medlemmarna får:
  • 1000/1000 Mbit/sek (d v s ett Gigabitavtal)
  • Lägre pris än idag
  • Garantier för utbyggnad, teknik och kapacitet
  • Tre typer av avtal
  • Samt en hel del annat.
Hälsningar
Styrelsen
https://www.facebook.com/groups/192643501119889