Välkommen till

Vall fiber!
Våra socknen-nät:
Vall, Hogrän, Mästerby och Träkumla
Med förgreningar i Björke, Atlingbo, Stenkumla, Västerhejde och Follingbo.

2023-04-17:
Telia har sedan början på vintern sagt de ska stänga ned gamla sättet att sända tv (multicast) och ersätta det med ett modernare sätt (unicast). Det har dock varit en del problem hos de socknar där man gjort övergång i större skala. Tela har skjutit på lanseringsdatum för oss i Vall fiber och nu låter det som om det blir tidigast i juni men ev inte ens under sommaren. Det är därför inte bråttom att byta till de nya tv boxarna, men det är ändå något vi rekommenderar ni gör så snart ni får tillfälle. De nya tv boxarna ger mycket bättre bild än modellerna som kom före den runda Arris-boxen och är allmänt trevligare att använda, då de även är betydligt snabbare i menyer osv.

Den som behöver ha fast telefoni kan nu få gratis adaper (Tilgin) så man kan fortsätta ha kvar sin telefoni. Ring Telia på 020-202070 och be dem sända ut Tilgin. Installationen kan man behöva hjälp med. Dels koppla rätt och även kontakta Telia och be dem aktivera telefoni.

Behöver du hjälp? Anlita gärna områdets lokala tekniker, Thomas Lindgren - thomas@lizoft.se, 070-2151499.


2023-01-30:
- En enklare presentation av tv boxen och dess installation har tagits fram: https://youtu.be/P7r7G0Vp3es 

NYTT AVTAL MED TELIA - PRESSRELEASE
Avtal Gotland, (18 bredbandsföreningar i samverkan), har framförhandlat ett nytt gemensamt avtal med Telia om bredbandstjänster för sina medlemmar.
Alla föreningarna är landsbygdsföreningar som på detta sätt vill se till att deras bygd kan ligga i framkant och fortsätta att utvecklas. Föreningarna representerar ca 4 500 abonnenter/gotländska hushåll d v s ca 20–25 % av de gotländska hushållen.
 
Kort sammanfattat innebär avtalet, som är 10 årigt, att medlemmarna får:
  • 1000/1000 Mbit/sek (d v s ett Gigabitavtal)
  • Lägre pris än idag
  • Garantier för utbyggnad, teknik och kapacitet
  • Tre typer av avtal, inkl öppet fiber
  • Samt en hel del annat.
Hälsningar
Styrelsen
https://www.facebook.com/groups/192643501119889